Izšel Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2023/2024

Razpis 2023 2024

Izšel je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2023/2024, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Skupno je razpisanih 25.560 mest v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), srednjega strokovnega izobraževanja (SSI), in v programih splošnih in strokovnih gimnazij (GIM).

Šole razpisujejo tudi mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), poklicne tečaje (PT) in maturitetni tečaj (MT), po katerih se izobražujejo dijaki, ki so že pridobili določen poklic oziroma so že zaključili določeno srednješolsko izobraževanje, vendar želijo svoje izobraževanje še nadgraditi, ali pa želijo pristopiti k opravljanju splošne mature.

Skip to content