Domov / Rezultati iskanja / Osnovni tečaj slovenskega znakovnega jezika

Osnovni tečaj slovenskega znakovnega jezika

Vsebina programa

Zakaj se odločiti za tečaj slovenskega znakovnega jezika? Na tečaju se bomo seznanili z različnimi potmi komunikacije gluhih in naglušnih (kretnja, obrazna mimika in telesna govorica). Spoznali bomo osnove kretenj (vljudnostni izrazi, zaimki, vprašalnice, nikalnice, glagoli, posamezne besede, besedne zveze), posebnosti znakovnega jezika, razlike v podobnih znakih znakovnega jezika in prstno abecedo. Naš tečaj poteka v majhni skupini, ki obsega največ 15 tečajnikov. Veliko je poudarka na praktičnih in vizualnih vajah. V tečaj bo vključen tudi ogled videoposnetkov. Vaje potekajo ob posnemanju posameznih mimik in kretenj. Vas še nismo prepričali, da bi se odločili za osvajanje osnov tega prelepega jezika? Kaj pa, če vam zaupamo, da tečaj vodi predavatelj, ki je certificirani tolmač za znakovni jezik, ki izhaja iz gluhe družine in pozna kulturo ter posebnosti in potrebe iz sveta gluhih. Potrudil se bo, da vam približa svet sporazumevanja brez uporabe glasilk! Vsebina tečaja: spoznavanje osnov komunikacije z gluhimi in naglušnimi; pridobitev večje samozavesti pri vzpostavljanju stikov z gluhimi uporabniki slovenskega znakovnega jezika; obvladanje enoročne in dvoročne prstne abecede; obvladanje mimike in pantomime; večja sposobnost branja telesne govorice in mimike sogovornika; obvladanje minimalnih osnov znakovnega jezika (pozdravi, predstavitve, vprašanja); večja socialna občutljivost za sočloveka. Zakaj se odločiti za tečaj? lažja komunikacija z gluhimi in naglušnimi; aktiviranje vizualnega spomina in prstne motorike; dobrodošla razširitev znanja tujih jezikov; osvojiti znanje edinega slovenskega neverbalnega jezika; spoznavanje sveta in kulture gluhih in naglušnih; boljše predznanje za uspešno delo z gluhimi ali naglušnimi osebami. Trajanje tečaja: 7 srečanj po 2 polni uri, skupaj cca 15 polnih ur, kar je 20 šolskih ur. Srečanja bodo potekala: Torek, 6. 7. 2021 ob 18:00 Torek, 13. 7. 2021 ob 18:00 Torek, 20. 7. 2021 ob 18:00 Torek, 27. 7. 2021 ob 18:00 Torek, 3. 8. 2021 ob 18:00 Torek, 10. 8. 2021 ob 18:00 Torek, 17. 8. 2021 ob 18:00

Program je namenjen

/

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Umetnost in humanistika (jeziki, umetnost, humanistika)
Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)

Oseba za stike

Nina Orehek
01 242 12 80
nina@zavod-solt.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Online

Trajanje programa

Ob 18:00

Termin izvedbe programa

/

Skip to content