Domov / Rezultati iskanja / Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018

Vsebina programa

- Integrirani sistemi vodenja - Zahteve standarda ISO 45001:2018 - razlaga zahtev s praktičnimi primeri, novosti in spremembe, podobnosti in razlike med ostalimi sistemi vodenja, vaje iz poznavanja zahtev - Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje - Kompetentnost presojevalcev - Študija primera in simulacija notranje presoje - Pisni preizkus znanja

Program je namenjen

  • Vsem odraslim
  • Podjetnikom

Način izvedbe

  • Tečaj

Spletna stran programa

Drugo

Usposobite se za učinkovito izvajanje notranjih presoj sistema VZD in kombiniranih presoj. Na tečaju se podrobno seznanite z zahtevami standarda ISO 45001:2018, z integracijo sistemov vodenja, z metodami in tehnikami notranjih presoj integriranega sistema ter s poudarkom na presojanju sistema VZD.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
Varnost in zdravje pri delu

Oseba za stike

Tatjana Čoko
01 5609 718
tatjana.coko@siq.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Trajanje programa

2 dni (09:00 - 15:00)

Termin izvedbe programa

  • 11.4.2023 SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Cena programa

395,00 €

Skip to content