Dan varne rabe interneta – 6. 2. 2024

Dan varne rabe interneta 2024

Danes obeležujemo dan varne rabe interneta, ki je letos namenjen opozarjanju na spletno nasilje, s katerim se vse pogosteje srečujejo predvsem mladostniki. Da bi opozorili mladostnike, učitelje in starše na perečo problematiko, potekajo številne ozaveščevalne aktivnosti.

Po podatkih Statističnega urada RS je v letu 2023 digitalne veščine za varno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij in zaščito podatkov v Sloveniji imela več kot polovica oseb, starih od 16 do 74 let. Delež z vsaj osnovnimi digitalnimi veščinami pa je bil največji med mladimi, starimi od 16 do 24 let, in je znašal 73 odstotkov.

Na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, v mesecu februarju organizirajo številne aktivnosti.  Ugotavljajo , da je spletno nasilje doživela že polovica slovenskih osnovnošolcev zadnjega triletja in 60 odstotkov srednješolcev.

V sodelovanju z Inšpektoratom Republike Slovenije za šolstvo, Skupnostjo Centrov za socialno delo in Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave so pripravili priročnik o spletnem nasilju, ki bo v pomoč šolskim delavcem pri obravnavi incidentov spletnega nasilja. Ob izidu priročnika bomo 14. 2. organizirali tudi konferenco za šolske delavce in druge, ki delajo z mladostniki. Več o konferenci najdete tukaj.

V ta namen tudi drugje po Sloveniji potekajo številna izobraževanja, ki so posvečena varnostnemu vidiku uporabe spleta in spletnih orodij. Poiščite jih na portalu Kam po znanje v rubriki Digitalne spretnosti.

Skip to content