spretnosti-glavna

Kaj je spretnost

Spretnost ali veščina je lastnost človeka, ki je sposoben opraviti določeno delo, nalogo z lahkoto.

Domači dokumenti in študije:
o Javrh, P. in Kuran, M. (2012). Temeljne zmožnosti odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije. Dosegljivo na spletu: https://arhiv.acs.si/publikacije/Temeljne_zmoznosti_odraslih.pdf
o Javrh, P. (2012). Spretnosti odraslih. Ljubljana: ACS.
o Temeljne zmožnosti na spletni strani Pismenost: https://pismenost.acs.si/temeljne-zmoznosti/
o Življenjske spretnosti odraslih v Evropi: https://pismenost.acs.si/mednarodni-projekti/lse/

Mednarodni dokumenti in študije:
o Slovar Platforme za vseživljenjsko učenje (LLLP) (2022): https://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2022/12/LLLGlossary.pdf
o Sala, A., Punie, Y., Garkov, V. and Cabrera Giraldez, M., LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, EUR 30246 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120911

Projekti:
o Projekt Life Skills for Europe (LSE): https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/
o Skills you need: https://www.skillsyouneed.com/general/life-skills.html

Opozorilo: Seznam ni dokončen. Pomagajte ga soooblikovati in nam pišite.

Katere so spretnosti za življenje

Spretnosti za življenje so široka skupina
psihosocialnih in medosebnih spretnosti, ki ljudem
omogočajo zdravo, samostojno in produktivno
življenje ter kakovostno odzivanje v konkretnem
socialnem, kulturnem in naravnem okolju.

Preberite več >>

Zakaj so spretnosti pomembne in kaj posamezniku omogočajo, kaj z njimi pridobi?

Z razvitimi spretnostmi živimo bolj kakovostno
življenje. Lažje se spopadamo z izzivi sodobnega
sveta, kot so reševanje problemov, kritično
mišljenje, sposobnost sodelovanja, ustvarjalnost,
računalniško razmišljanje, ohranjamo zaposlitev in
lažje gradimo poklicno kariero.

Vas zanima, katere spretnosti že imate?

Brezplačno jih preverite. Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti (SVOS) odprite na spletni strani.
Andragoški center Slovenije zagotavlja tajnost vaših podatkov in rezultatov.

Kaj počnemo v projektu EPUO na temo spretnosti za življenje

V projektu EPUO v obdobju 2022–2023 pozornost namenjamo osmim izbranim spretnostim za življenje: zelene, digitalne, spretnosti za zdravo življenje, za kulturno življenje, osebne (čustvene) in medosebne spretnosti, državljanske, medijske ter finančne in potrošniške spretnosti.
Več o projektu >>

S projektom podpiramo tudi uresničevanje drugih evropskih usmeritev, na primer Priporočila Evropskega sveta Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle. Rezultati tega dela, ki teče od leta 2017, so prikazani v e-portalu Poti izpopolnjevanja.

Evropsko leto spretnosti

Evropska komisija je razglasila Evropsko leto spretnosti z namenom, da poudari nujnost nenehne krepitve spretnosti za posameznika, družbo in gospodarstvo ter da nov zagon vseživljenjskemu učenju.

Posameznik, ki se usposablja in izpopolnjuje, ima močnejši položaj na trgu dela in bolje sodeluje v delovnih procesih. Lažje in prodorneje se vključuje v razvoj zanimivih področij, kot sta zeleni in digitalni prehod. Z različnimi spretnostmi okrepljeni dejavni Evropejci bodo z odprtimi rokami sprejemali začasne in trajnejše mobilnosti tujih delavcev in se zanje tudi sami odločali.

Vas zanima, katere od spodaj naštetih spretnosti so vam najbolj blizu, o katerih imate najmanj informacij in katere od njih bi želeli dodatno okrepiti?

S klikom na vsakega od spodaj naštetih polj/kvadratov, se boste korak po koraku sprehodili skozi vsako od spretnosti, ki so izjemnega pomena za vaš osebni in poslovni razvoj. Čim prej se soočite z vsako od spretnosti.

Kaj se dogaja na področju spretnosti za življenje?

Skip to content