Kje se še lahko učim?

Ustvarjalno preživite svoj prosti čas.

Kje lahko preverim, potrdim neformalno pridobljena znanja?
Lahko ocenim svoje spretnosti? Iščem zaposlitev in želim pridobiti nova znanja in veščine. Imam znanje in bi ga želel(a) deliti z drugimi.

Rectangle 52

Se raje kot s tradicionalnimi oblikami učenja sami spopadate z učno snovjo in pridobivanjem znanja? Potem so brezplačna središča za samostojno učenje (SSU) namenjena prav vam (seznam središč).

Rectangle 55

Projektno učenje mlajših odraslih – PUM-O Plus: Nisi končal(a) srednje šole, nimaš zaposlitve in si star(a) med 15 in 29 let? Pridi v centre PUM-O Plus, kjer se lahko družiš z vrstniki, ustvarjalno preživljaš svoj čas, se odločiš o svoji prihodnosti in poklicu ali se pripraviš na ponovno vključitev v izobraževanje ali zaposlitev.

Obiščite prireditve Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) - vsakoletne promocijske kampanje, ki ozavešča o pomenu vseživljenjskega učenja.  Spremljajte koledar prireditev TVU https://tvu.acs.si.

Izkoristite priložnost in preverite ali okrepite svoje digitalne spretnosti. Brezplačno lahko ocenite svoje spretnosti s spletnim vprašalnikom za ocenjevanje spretnosti – SVOSObrnite se na najbližjo lokalno točko SVOS.

Rectangle 54

Vas zanima učenje v študijskem krožku? Pridružite se skupini ljudi s podobnimi zanimanji in interesi ter drug drugemu posredujte znanje.

Rectangle 57

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK): Imate spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja ali s samoučenjem? Svoja neformalno pridobljena znanja lahko potrdite in pridobite NPK, ki je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

Izobraževanja in usposabljanja za brezposelne

Iščete zaposlitev in ste prijavljeni na Zavod RS za zaposlovanje?

Vključite se v različne programe izobraževanja in usposabljanja ter si tako pridobite izobrazbo ali se usposobite za opravljanje določenega dela ali poklica. Seznam aktualnih programov in izvajalcev teh programov po posameznih območnih službah Zavoda so dostopni tukaj.

Skip to content