Strokovna javnost

Učenje in izobraževanje odraslih je prepoznano kot eden ključnih potencialov za preseganje krize, blaženje posledic demografskih trendov ter spopadanje z drugimi izzivi prihodnosti. Pridobivanje novega znanja v vseh starostnih obdobjih ter stalno nadgrajevanje spretnosti in veščin za delo in življenje so ključnega pomena za večjo inovativnost, učinkovitost ter kakovostnejše življenje.

Ni umetnost le
vedeti o neki stvari,
posebna umetnost
je učiti o njej.
Mark Tulij Cicero

Informacije, zbrane na portalu Kam po znanje, so pomemben vir tudi za vas, ki delujete v izobraževanju odraslih in informativno-svetovalni dejavnosti. Uporabne so za kadrovike pa tudi za politično in strokovno javnost.

Odločevalcem lahko koristijo pri sistemskih odločitvah v izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju.

 

Kotiček EPALE
znanja za izobraževalce odraslih

Najučinkoviteje delujemo takrat, ko skrbimo za stalno nadgrajevanje svojega znanja, novo znanje in spretnosti pa
uspešno posredujemo učečim se odraslim. Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, zbrani v Kotičku EPALE, so nam lahko
v pomoč pri pridobivanju in nadgrajevanju strokovnega znanja ter osebnem razvoju.

02.december2023
Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrokDRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE Ljubljana, Rožna ulica 2
12.december2023
Filozofija športa Razumevanje pomena in funkcije fenomena športa v sodobnem svetu....ZAVOD SV. STANISLAVA Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid
16.december2023
Učinkovito govorno nastopanjeDRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE Ljubljana, Rožna ulica 2
20.januar2024
Vpliv nosečnosti, poroda in prvih treh let življenja na otrokov kasnejši razvoj...DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE Ljubljana, Rožna ulica 2
10.februar2024
Ravnanje strokovnih delavcev v kriznih situacijahDRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE Ljubljana, Rožna ulica 2
13.februar2024
Prepričajmo v minuti (Elevator pitch)DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE Ljubljana, Rožna ulica 2
09.marec2024
Dobro obvladovanje stresa pri pedagoških delavcihDRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE Ljubljana, Rožna ulica 2

Želite biti informirani ali si izmenjati izkušnje in dobre prakse s
področja izobraževanja odraslih z domačimi in tujimi
strokovnjaki?

Predlagajte ali delite tematski prispevek s skupnostjo izobraževalcev odraslih.

Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji

Projekt EPUO v Sloveniji je namenjen popularizaciji sporočil tega programa ter izobraževalne politike doma in v EU. Podrobnosti in dobre prakse predstavljamo na posebni spletni strani.

Letna poročila portala

Mreža izvajalcev izobraževanja in učenja odraslih je razvejana po vseh slovenskih regijah. Vas zanimajo podrobnosti? Ključne izsledke analizirane izobraževalne ponudbe predstavljamo v letnih poročilih.

InfO-mozaik

Iščete podatke, kazalnike in vsebinske predstavitve ključnih področij izobraževanja in učenja odraslih? Oglejte si nekaj ključnih kazalnikov v izobraževanju odraslih v prispevkih InfO-mozaika.

Digitalna bralnica

Potrebujete strokovno gradivo s področja andragogike, pedagogike in podobnih strokovnih področij? Obiščite našo digitalno bralnico.

Skip to content