Pomen kakovostnih knjig in zaslonskih vsebin za otroke: Spodbujanje govora in sporazumevalnih zmožnosti v vrtcu

Povabilo na seminar

Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete UL organizira in vabi na seminar »Pomen kakovostnih knjig in zaslonskih vsebin za otroke: Spodbujanje govora in sporazumevalnih zmožnosti v vrtcu«, ki bo potekal 2. in 3. februarja 2024.

Seminar je namenjen vzgojiteljem in vzgojiteljicam ter pomočnikom in pomočnicam vzgojiteljev v vrtcih.

Na seminarju boste pridobili nova razvojnopsihološka znanja o značilnostih in dejavnikih govornega razvoja in razvoja sporazumevalnih zmožnosti predšolskih otrok ter izvedeli o povezanosti le-teh z ostalimi področji razvoja. Pridobili boste znanje, ki vam bo pomagalo pri izbiri kakovostnih knjig in zaslonskih vsebin (npr. risank in filmov) za otroke, spoznali boste načine, kako knjige in zaslonske vsebine oblikujejo vrednote in stališča otrok, vplivajo na njihovo razumevanje socialnega sveta ter predstavljajo način za spodbujanje sprejemanja raznolikosti in drugačnosti pri otrocih, ter kakšen je pomen in način spodbujanja zgodnjega razvoja kritičnosti do medijskih vsebin in medijske pismenosti.  Strokovnjaki bodo govorili o posebnostih v razvoju na področju sporazumevalnih zmožnosti ter jih opolnomočiti za razvijanje učinkovite komunikacije pri otrocih s posebnimi potrebami oz. z različnimi oblikami prikrajšanosti v različnih okoljih.

Seminar bo trajal 16 ur in je ovrednoten z 1 točko za napredovanje.

Več informacij o seminarju najdete tukaj. Prijava je možna preko spletne aplikacije KATIS https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx do 24. 1. 2024.

Skip to content