Predstavitev portala Kam po znanje

Andragoški center Slovenije redno spremlja in evidentira izvajalce izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji ter njihovo izobraževalno ponudbo. To predstavi na spletnem portalu KAM PO ZNANJE – nacionalnem stičišču informacij  o izobraževanju in učenju za odrasle

Na portalu so na voljo informacije:

  • o organizacijah za izobraževanje odraslih,
  • programih s področja formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja odraslih,
  • druge informacije in vsebine s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Namen spremljanja in objavljanja izobraževalne ponudbe je:

  • informirati javnost o izobraževalni ponudbi za odrasle,
  • seznanjati o možnostih izobraževanja in učenja,
  • ozaveščati o pomenu vseživljenjskega učenja,
  • spodbujati k vseživljenjskemu učenju,
  • motivirati potencialne učeče se odrasle, še zlasti tiste z nizko stopnjo izobrazbe in neustreznimi spretnostmi, k učenju,
  • dodatno promovirati izvajalce izobraževanja odraslih in njihovo izobraževalno ponudbo.
 

Na portalu se predstavlja preko 300 izvajalcev izobraževanja in učenja odraslih – ljudske univerze, srednje šole, ki izobražujejo odrasle, višje in visoke strokovne šole, zasebne organizacije in zasebne šole, izobraževalni centri, društva in zveze društev, zavodi, univerze za tretje življenjsko obdobje, knjižnice in drugi izvajalci izobraževanja in učenja odraslih z več kot 3.000 programi izobraževanja in učenja.

Prizadevamo si, da uporabnikom zagotavljamo sproti dopolnjene in verodostojne informacije, ki nam jih posredujejo izvajalci izobraževanj. Vendar ne odgovarjamo za morebitne pomanjkljivosti ali napake v objavljeni vsebini. 

Podrobnejše informacije o programu izobraževanja in učenja uporabnik dobi pri izvajalcu izobraževanja.

Pregled izobraževalne ponudbe je nepogrešljiv vir podatkov tudi za strokovno javnost pri informativno-svetovalni dejavnosti ter pri analitično-raziskovalni dejavnosti na področju izobraževanja odraslih

Zbrane podatke letno analiziramo in jih predstavimo v letnem poročilu. Projekt finančno omogoča Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. 

Skip to content