XI. Znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju

Znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju

Zavod RS za šolstvo organizira znanstveni posvet z naslovom Pravice in odgovornosti različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju. Dvodnevni dogodek bo 5. in 6. marca 2024 v kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija, Portorož.

Udeleženci se bodo osredotočili na razmišljanje o pravicah in odgovornostih različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju ter raziskovali pristope, ki nam omogočajo učinkovito obravnavanje teh izzivov. Posvet želi prispevati k boljšemu razumevanju kompleksnosti odnosov med deležniki ter iskanju optimalnih rešitev za učinkovitejši in bolj usklajen razvoj vzgojno-izobraževalnega sistema.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Skip to content